Close

Accommodation Rules

Hotel*** restaurant Švejk, Bublava 245
35801 Kraslice
IČ : 01381130

Accommodation Rules

/ Smlouva o ubytování /

Smlouva o ubytování je uzavřena podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sbírky , § 754§ 759 a ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Každý ubytovaný host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem hotelu Švejk Bublava, který je vyvěšen v prostorách recepční haly a založen v reklamních deskách na každém pokoji.
 2. Ubytovatel má právo odepřít ubytování osobám, které nesplňují podmínky ubytovacího řádu , nemají platné osobní doklady, jsou podnapilé, silně znečištěné, chovají se hrubě apod.
 3. Ubytovaný má právo seznámit se předem se stavem a úrovní ubytovacích prostor.
 4. Ubytovaný je povinen užívat prostory, jemu přidělené k ubytování v souladu s ubytovacím řádem a nesmí provádět žádné změny bez souhlasu ubytovatele /např. přestavování nábytku apod./
 5. Ubytovaný má právo využívat i společné prostory ubytovacího zařízení a používat služby, jejichž poskytování je spojeno s ubytováním.
 6. Ubytovaný nesmí ubytovací ani společné prostory užívat způsobem odporujícím obvyklému způsobu používání. Opakované či hrubé porušení ubytovacího řádu bude důvodem ke zrušení ubytování.
 7. Ubytovaný při opuštění pokoje uzavře všechna okna a uzamkne pokoj.
 8. Škody vzniklé na ubytovacím zařízení i společných prostorách je ubytovaný povinen před odjezdem na místě uhradit.
 9. Ubytování a služby s tím spojené a čerpané je ubytovaný povinen uhradit po předložení daňového dokladu v hotovosti nebo kreditní kartou.
 10. Storno podmínky a lhůty : Hotel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení závazné rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem. V případě nedodržení této podmínky je záloha nevratná.
 11. Nástup do ubytovacího zařízení v den příjezdu je možný po 15 hodině.
 12. Ubytovací prostor je ubytovaný povinen vyklidit v den odjezdu do 11.hodin. V případě překročení tohoto limitu, mu bude účtován i následující den.
 13. Rezervované pokoje je recepce povinna rezervovat v den příjezdu hosta do 18. hodin, pokud nebyl hostem písemně upřesněn pozdní příjezd.
 14. V ubytovacích prostorách je povoleno používat pouze nízkopříkonové elektrické spotřebiče / např. el. holicí strojky , el.kulmy , nabíječky mobilních telefonů , videokamer apod.
 15. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně snídaně a DPH.
 16. Návštěvy na pokojích jsou povoleny pouze od 15 do 22 hodin, se souhlasem pracovníka recepce, který zaznamená totožnost návštěvy podle platného osobního dokladu do návštěvní knihy hotelu.
 17. Za prokazatelně vnesené klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá ubytovatel pouze do výše 1.000,-Kč / slovy : tisíckorunčeských /.Byla-li však škoda prokazatelně způsobena zaměstnanci, hradí vzniklou škodu v plné výši.
 18. Ubytovatel je povinen vystavit daňový doklad na veškeré úhrady ubytovaných hostů.
 19. Hosté jsou povinni respektovat noční klid od 22 do 06 hodin.
 20. Snídaně se podávají od 08,00 do 10,00 hodin v hotelové restauraci.
 21. V vyřizování reklamací slouží reklamační řád provozovny.

 

Více informací:

General Terms and Conditions

Protection-CONSUMERS